มองใกล้ไม่ชัด บ่งบอกถึงปัญหาสายตายาวใช่หรือไม่

มองใกล้ไม่ชัด

อาการมองใกล้ไม่ชัด เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยมีลักษณะอาการ คือ มองวัตถุระยะไกลอาจชัดหรือไม่ชัดก็ได้แล้วแต่เคส แต่มองวัตถุระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจน

เมื่อถอยให้ไกลขึ้นกลับพบว่าสามารถมองเห็นระยะใกล้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหลักๆ คือ สายตายาว

บทความนี้ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับอาการมองใกล้ไม่ชัด เพื่อให้ได้เข้าใจว่าอาการนี้คืออะไรกันแน่ มีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการใดบ้างดังนี้

มองใกล้ไม่ชัด

คืออะไร

อาการมองใกล้ไม่ชัดจะมีลักษณะของอาการดังที่กล่าวไปแล้ว คือ การมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ไม่ชัดเจน เช่นดู smartphone อ่านหนังสือ หรือ ipad ไม่ชัดต้องถอยออกไปถึงชัด อาการแบบนี้จะเรียกอาการนี้ว่าสายตายาวตามวัย (presbyopia)

และมีอีกประเภทคือ สายตายาวแต่กำเนิด (hyperopia) กล่าวคือ มีค่าสายตายาวกว่าปกติ ที่เป็นผลมาจากโครงสร้างของกระจกตาหรือเลนส์ตาที่มีความยาวกว่าปกติ ทำให้การรับแสงระยะใกล้ไม่ตกลงที่จอตาพอดี ทำให้มองระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจนนั่นเอง

สาเหตุของอาการมองใกล้ไม่ชัดหรือสายตายาวนั้นเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ เกิดขึ้นจากพันธุกรรม และความเสื่อมตามอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มองใกล้ไม่ชัด เกิดจากอะไร

สาเหตุมองใกล้ไม่ชัด

หรือสายตายาวจากพันธุกรรม

สาเหตุประการแรกของอาการมองใกล้ไม่ชัดหรือสายตายาว มาจากพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา หรือยาย

โดยผู้ที่มีบุพการีที่มีสายตายาว จะมีโอกาสมากกว่ามากที่จะมีสายตายาวได้ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีบุพการีที่สายตายาว ซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยทีเดียว

ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างหลีกเลี่ยงได้ยาก ผู้ที่มีบุพการีที่สายตายาวจึงควรไปพบนักทัศนมาตรหรือหมอสายตาเป็นประจำ หรือหมั่นตรวจสอบอาการทางสายตาของตนเอง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันจนคุณภาพชีวิตแย่ลงได้

สาเหตุมองใกล้ไม่ชัด

หรือสายตายาวที่เกิดขึ้นตามอายุ

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่มีสายตายาว คือ ปัญหาสายตายาวตามอายุ มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของเลนส์ตาที่มีความแข็งตัวมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อตาล้าเมื่อต้องปรับเลนส์ให้ป่อง

มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้ชีวิตต่างๆ อาจเกิดร่วมกับ สายตาสั้น และ สายตาเอียงได้

มองใกล้ไม่ชัด สายตายาว

วิธีการแก้ไขปัญหามองใกล้ไม่ชัด

หรือสายตายาว

วิธีการแก้ไขปัญหามองใกล้ไม่ชัดหรือสายตายาวจะมีอยู่หลากหลายวิธี และการเลือกก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลหรือจากคำแนะนำของนักทัศนมาตร(หมอสายตา) หรือจักษุแพทย์จากวิธีการหลัก ๆ 3 วิธีการดังนี้ 

เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถช่วยให้เราสามารถมองระยะใกล้ไม่ชัดเจนเป็นปกติโดยการมองผ่านเลนส์แว่นสายตาที่ถูกสร้างเพื่อปรับให้ระยะการมองเห็นของเราสามารถมองระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน 

  • คอนแทคเลนส์

เป็นวิธีการที่ใช้เทคนิคคล้ายกับแว่นสายตาคือการมองผ่านวัตถุใสที่มีค่าสายตาเพื่อปรับระยะการมองเห็น แต่แตกต่างกันตรงที่คอนแทคเลนส์จะมีลักษณะเป็นแผ่นใสบางและมีขนาดเล็ก และใช้งานโดยวางไว้บนดวงตา

  • การผ่าตัด

เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการทำให้โครงสร้างของดวงตากลับมามีลักษณะที่ปกติ ที่กำลังเป็นที่นิยม คือ การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ หรือ การทำเลสิค นั่นเอง แนะนำใ้ห้ศึกษา ข้อดีข้อเสียของการทำเลสิก

มองใกล้ไม่ชัด ร้านตัดแว่น

แว่นสายตาสำหรับผู้ที่

มองใกล้ไม่ชัด มีกี่ประเภท

แว่นสายตาสำหรับผู้ที่มีสายตายาวนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามเลนส์ของแว่นสายตา ได้แก่

  • เลนส์ชั้นเดียว (single lens)

เป็นเลนส์ที่มีเพียงค่าสายตาเดียวในแว่นหนึ่งอัน มีข้อดีคือมีความง่ายในการใช้งาน มีราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่าย

เมื่อสวมแว่นสายตาเลนส์ชั้นเดียวจะสามารถมองใกล้ได้ชัดเจนขึ้น แต่หากปรับระยะมาใกล้มากเกินไปก็อาจทำให้การมองระยะไกลไม่ชัดเจนได้ ดังนั้นจึงต้องตัดแว่นสายตาจากร้านตัดแว่นที่มีความเชี่ยวชาญ

  • เลนส์ 2 ชั้น (bifocal lens)

เป็นเลนส์ที่มีค่าสายตา 2 ค่าในแว่นอันเดียว จึงสามารถมองได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล แต่จะมีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าเลนส์ชั้นเดียว และใช้งานยากกว่าเลนส์ชั้นเดียวในช่วงแรก และอาจทำให้เกิดอาการเวียนหัวบ้างเนื่องจากการกระโดดของระยะสายตา 

เป็นเลนส์ที่มี 3 ค่าสายตา มองได้ชัดเจนทั้งระยะใกล้ ระยะกลางและระยะไกล ลดปัญหาการกระโดดของระยะสายตา แต่จะมีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าเลนส์ชั้นเดียว และเลนส์ 2 ชั้น

เลือกร้านตัดแว่น

เมื่อมองใกล้ไม่ชัดที่ไหนดี

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยการตัดแว่นสายตา แต่ปัญหาคือจะเลือกร้านตัดแว่นสายตาอย่างไรดี เราจึงมีข้อแนะนำในการเลือกร้านเบื้องต้นไว้ 3 ข้อดังนี้

  • เป็นร้านตัดแว่นสายตาที่มีนักทัศนมาตรหรือหมอสายตา ที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบการมองเห็นและการแก้ไขปัญหาด้วยแว่นสายตา ช่วยให้เราได้แว่นที่ตรงกับปัญหาสายตาของเรามากที่สุด
  • เป็นร้านแว่นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถประเมินได้จากประสบการณ์ในการให้บริการ ขั้นตอนในการให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ หรือประสบการณ์ใช้งานจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน
  • เป็นร้านตัดแว่นสายตาที่เชี่ยวชาญในแว่นสายตาที่เราต้องการ เช่น หากเราต้องการแว่นโปรเกรสซีฟ เราต้องเลือกร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องเลนส์โปรเกรสซีฟเป็นอย่างดี เป็นต้น
ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

เมื่อคุณมีอาการมองใกล้ไม่ชัด อาจสันนิษฐานไว้ได้ว่าอาจมีปัญหาสายตายาว แนะนำให้ไปพบนักทัศนมาตรหรือจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจค่าสายตาหรือหาสาเหตุ และให้คำแนะนำเรื่องวิธีการรักษาต่อไป

และหากท่านต้องการตัดแว่นโปรเกรสซีฟ มาที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ แห่งแรกในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตัดแว่นโปรเกรสซีฟมาแล้วกว่า 20,000 คู่

โดยท่านสามารถปรึกษาเราที่ ORRA ทั้ง 2 สาขา คือ สาขาพระราม 6 เขตพญาไท และสาขาซอยรามคำแหง 53 ทุกวันเวลา 11.00 – 20.00น. 

ทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od