Category Archives: เลนส์ชนิดอื่นๆ

ออฟฟิศซินโดรม รักษาด้วย…..เลนส์เฉพาะทาง

เลนส์เฉพาะทาง

1 ในปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการของออฟฟิศซินโดรม คือ “Poor Ergonomics” หรือการต้องเงยคอมองจอคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดในผู้ที่ใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ ที่มีระยะกลางที่แคบทำให้ต้องหาโฟกัส