ตัดแว่นสายตากับ หมอแว่นตา หรือนักทัศนมาตร ที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ ดีอย่างไร

หมอแว่นตา

หมอแว่นตา มีชื่อเรียกอีกไม่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่ง คือ หมอสายตา และมีชื่อที่เป็นทางการ คือ นักทัศนมาตร (Optometrist)

ซึ่งคนที่ต้องการตัดแว่นสายตาควรรู้จักและทำความเข้าใจ เพื่อให้เมื่อไปตัดแว่นตาสามารถขอคำปรึกษาหรือข้อแนะนำในการตัดแว่นสายตาให้ได้แว่นสายตาที่ตรงต่อความต้องการได้

หมอแว่นตา

หรือนักทัศนมาตร คือใคร

หมอแว่นตา หรือนักทัศนมาตร (Optometrist) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการมองเห็นของมนุษย์ ปัญหาและความผิดปกติด้านการมองเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยปัจจุบันมักแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแว่นสายตาเป็นหลัก

หมอแว่นตาต้องจบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry) มีตัวย่อว่า O.D. ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6ปี และมีหนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร

หมอแว่นตา คือ

หมอแว่นตา หรือนักทัศนมาตร ทำหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการตัดแว่นสายตา

เนื่องจากหมอแว่นตาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสายตา บทบาทหน้าที่ของหมอแว่นตาในการตัดแว่นสายตาจึงมักประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่

 • ตรวจวัดค่าสายตา

บทบาทสำคัญของหมอแว่นตา คือ การตรวจวัดค่าสายตา เพื่อวิเคราะห์ถึงความผิดปกติด้านการมองเห็น หรือความผิดปกติของค่าสายตาว่ามีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียง หรือค่าอื่น ๆ อยู่ที่เท่าไหร่

 • วินิจฉัยและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแว่นสายตาที่เหมาะสม

ว่าควรใช้เลนส์ประเภทใด และค่าสายตาของเลนส์ควรเป็นเท่าใด รวมถึงอาจมีการให้ทดลองสวมแว่นจริงเพื่อให้สามารถเหมาะกับผู้ใช้งานมากที่สุด

 • แนะนำการใช้งานแว่นตา

หลังจากตัดแว่นตา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแว่นตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลนส์แว่นสายตามีกี่ประเภท หมอแว่นตา จะมีวิธีการแนะนำอย่างไร

เลนส์แว่นสายตาเป็นสิ่งที่จะมาแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้กับผู้ที่ต้องการตัดแว่นสายตา โดยหมอแว่นตา โดยหมอแว่นตาจะทำการวินิจฉัย และให้คำแนะนำในทางเลือกต่าง ๆ ให้เราได้พิจารณา

โดยเลนส์แว่นสายตา ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่

 • เลนส์ชั้นเดียว (single lens)

เป็นเลนส์ที่มีค่าสายตาเดียว มองเห็นคมชัดได้ในระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้น เป็นเลนส์แว่นตาที่ใครหลาย ๆ คนเลือกเมื่อตัดแว่นสายตาเป็นครั้งแรก

 • เลนส์สองชั้น (bifocals lens)

เป็นเลนส์ที่มีสองค่าสายตา คือ ระยะไกลและใกล้ ซึ่งระยะไกลจะอยู่ส่วนบน และระยะใกล้จะอยู่ส่วนล่างของเลนส์แว่นตา เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสายตาที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือต้องการมองให้ชัดทั้งสองระยะ

 • เลนส์เฉพาะทาง (degressive lens)

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออฟฟิศเลนส์ ที่ใช้สำหรับมองระยะประมาณ 35 cm-1 m โดยเป็นระยะหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

เป็นเลนส์ที่มี 3 ระยะภายในเลนส์อันเดียว สามารถมองได้ทั้งระยะไกล ระยะกลาง และระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีเลนส์ถึง 3 ชั้นในเลนส์แว่นอันเดียว

เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับสายตาของตนเอง

เลนส์โปรเกรสซีฟ

ทำไมต้องหมอแว่นตา ที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ

หมอแว่นตาเป็นผู้ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับสูง เพื่อให้สามารถตรวจวัดสายตา วินิจฉัย แก้ไขปัญหาและแนะนำเรื่องการใช้งานหรือการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีปัญหาสายตาได้อย่างถูกต้อง

โดยหมอแว่นตาที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ มีการรับรองความเชี่ยวชาญด้วย 4 ประการ ดังนี้

 • หมอแว่นตาที่ ORRA มีประสบการณ์ในการตัดแว่นมากว่า 20,000 คู่
 • หมอแว่นตาที่ ORRA ทุกคนจบการศึกษาจากหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
 • หมอแว่นตาที่ ORRA ทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพ ที่เรียกว่า หนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร ซึ่งต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อต่อหนังสืออนุญาตทุก ๆ 2 ปี
 • หมอแว่นตาที่ ORRA ทุกคน ผ่านการคัดกรองคุณภาพและความเชี่ยวชาญจาก ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ ที่เป็นอันดับ 1 เรื่องเลนส์โปรเกรสซีฟในประเทศไทย

ที่ ORRA มีจุดเด่นอะไรอีกบ้าง นอกจาก หมอแว่นตา

นอกจากหมอแว่นตา ที่ ORRA เรามียังมีจุดเด่นด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอีกมายมายดังนี้

 • เรามีห้องทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟ ที่ท่านจะได้ลองใส่เลนส์แว่นสายตา แต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถเลือกได้อย่างตรงต่อปัญหาและความต้องการมากที่สุด
 • มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการเลือกเลือกกรอบแว่นสายตา ให้เหมาะสมกับใบหน้า สีผิว ภาพลักษณ์ หรือกิจวัตรประจำวัน
 • เรามีการวัดจุดประกอบต่างๆ ของแว่น และตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการวางตำแหน่งเลนส์ เพื่อให้การใช้งานแว่นสายตาของท่านมีประสิทธิภาพและมีความสบายมากที่สุด
 • เลนส์ที่ ORRA ที่ให้หมอแว่นตาใช้ในการตัดแว่นสายตา มีเลนส์หลากหลายถึง 5 แบรนด์ดังให้ท่านเลือก ได้แก่ Essilor, Hoya, Nikon, Rodenstock และ Ziess
 • กรอบแว่นสายตามีหลากหลายเช่น OAKLAY, GUCCI, Cartier, ic! berlin และ LINDBERG
 • มีการรับประกัน ค่าสายตา 90 วัน นับจากวันผลิตเลนส์ การรับประกันเลนส์กรณีตัวเคลือบเลนส์ลอก โดยระยะเวลารับประกันขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์ของเลนส์ และการรับประกันกรอบแว่น 365 วัน นับจากวันที่เริ่มรับประกัน
 • มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยเรามีทั้ง บริการปรับแต่งแก้ไขทรงแว่น บริการซ่อมบำรุงแว่น บริการเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่พื้นฐานตลอดการใช้งาน และบริการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่อง Ultrasonic อีกด้วย
หมอแว่นตาลองเลนส์โปรเกรสซีฟ

สาขาของ ORRA มีหมอแว่นตาทั้ง 2 สาขา

หากต้องการตัดแว่นสายตากับหมอแว่นตา ที่มีความเชี่ยวชาญ มาที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ เรามีให้สาขาทั้งหมอ 2 สาขา ดังนี้

สาขารามคำแหง ซอย 53 เลขที่ 388/91-93 chic home office ซ.รามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ใกล้เคียง คือ

 • ห่าง 900 เมตร จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ห่าง 1 กิโลเมตร จากมหาวิยาลัยรามคำแหง
 • ห่าง 1.8 กิโลเมตร จาก the scene town in town
 • ห่าง 5 กิโลเมตร จาก เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ (Central Festival Eastville)

สาขาพระราม6 อาคาร Tipco Tower ชั้น 5 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ใกล้เคียง คือ

 • ห่าง 500 เมตร จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • ห่าง 600 เมตร จากกรมสวัสดิการทหารบก
 • ห่าง 750 เมตร จากกระทรวงการคลัง
 • ห่าง 2.3 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์
ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

หมอแว่นตา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดแว่นของคนเราเป็นอย่างมาก แว่นที่ตัดแล้วจะใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับหมอแว่นตาเป็นหลัก

ดังนั้นเมื่อเราจะไปตัดแว่นสายตาที่ไหน ควรเลือกไปที่มีหมอแว่นตาที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรง มีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ เพื่อให้ท่านได้แว่นสายตาที่สามารถใช้งานได้และไม่มี

ซึ่งหากท่านต้องตัดแว่นกับหมอแว่นตา หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการรับคำปรึกษา มาหาเราที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00น. ทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od