แว่นสายตาผู้สูงอายุ ควรใส่เมื่อมีอายุเท่าไหร่?

แว่นสายตาผู้สูงอายุ

สำหรับแว่นสายตาผู้สูงอายุ เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนมักเริ่มใส่แว่นสายตาครั้งแรกก็เมื่อรู้ว่าตนเองมีอายุมากขึ้น และมีอาการที่บ่งบอกถึงความเสื่อมหรือความผิดปกติของสายตาที่เปลี่ยนไป

ไม่ว่าจะเป็นการมองไกลไม่ชัด มองใกล้ไม่ชัด เห็นภาพซ้อน ภาพบิดเบือนจากความเป็นจริง ทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแว่นสายตาผู้สูงอายุ

บทความนี้ ORRA จะพามาทำความรู้จักกับแว่นสายตาผู้สูงอายุ ว่าควรใส่เมื่อมีอายุเท่าไหร่ มีแบบไหนให้เลือกบ้าง รวมถึงข้อแนะนำในการตัดแว่นสายตาผู้สูงอายุอีกด้วยดังนี้

ปัญหาสายตาของผู้สูงอายุ

มีอะไรบ้าง?

ปัญหาทางด้านสายตามีอยู่หลากหลายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนแต่ละช่วงวัยหรือทุกช่วงวัยก็ได้ โดยปัญหาด้านสายตาสำหรับผู้สูงอายุมักเกิดขึ้น 3 ปัญหา คือ

เมื่อมีอายุมากขึ้นกระจกตาที่มีหน้าที่ในการรับแสงเข้ามายังดวงตาอาจมีความหนาที่เพิ่มขึ้น ทำให้การหักเหของแสงมีความเปลี่ยนแปลงไป คือ แสงที่อยู่ใกล้ตกลงระหว่างกระจกตาก่อนที่จะถึงดวงตา จึงทำให้มองระยะไกลได้ชัดเจน แต่ระยะใกล้ไม่ชัดเจนนั่นเอง

ตรงกันข้ามกับอาการสายตายาวที่กระจกตามีความยาวขึ้น สำหรับสายตาสั้นนั้นกระจกตาจะมีความยาวที่สั้นลง ทำให้การหักเหของแสงมีความเปลี่ยนแปลงไป คือ แสงที่อยู่ไกลจะตกกระทบไม่พอดีกับระยะของดวงตา ทำให้มองใกล้ได้ชัดเจน แต่มองไกลไม่ชัดเจน

เป็นอาการที่ไม่ได้เกิดจากความยาวสั้นของกระจกตา แต่เกิดขึ้นจากรูปทรงของกระจกตาที่มีความโค้งที่ผิดปกติ ทำให้การหักเหของแสงทั้งระยะใกล้และระยะไกลไม่ตกไปยังจุดกึ่งกลางของดวงตา ทำให้เกิดภาพเอียง ภาพซ้อน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริงได้

แว่นสายตาผู้สูงอายุ

สาเหตุของปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ

 ปัญหาทางด้านสายตาในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสื่อมหรือความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามวัย เช่น สายตายาวตามวัย สายตาสั้นตามวัย หรือสายตาเอียงตามวัย เป็นต้น

โดยเฉพาะสายตายาวตามวัยที่ผู้สูงอายุนิยมเป็นกันอย่างมาก แต่นอกจากสาเหตุที่เกิดขึ้นตามวัยแล้วอาจสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นๆ หรือเกิดขึ้นร่วมกันได้ เช่น พฤติกรรมการใช้สายตาหนักที่ทำให้สายตาสั้นลง พันธุกรรมทางสายตาที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น หรืออุบัติเหตุจนทำให้ค่าสายตามีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

แว่นสายตาผู้สูงอายุมีแบบไหนบ้าง

แว่นสายตาผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  • แว่นสายตาผู้สูงอายุแบบเลนส์ชั้นเดียว

เป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ในระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาค่าสายตา หนึ่งหรือสองปัญหาร่วมกันได้ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือจะเป็นสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง หรือสายตายาวร่วมกับสายตาเอียงก็ได้

  • แว่นสายตาผู้สูงอายุแบบเลนส์สองชั้น

เป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ชัดเจน 2 ระยะในเลนส์แว่นอันเดียว ทั้งระยะใกล้ และระยะไกล แม้คุณอาจมีเพียงปัญหาค่าสายตาสั้นเพียงอย่างเดียว หรือสั้นร่วมกับเอียง เท่านั้น จึงมีเลนส์ระยะหนึ่งที่ทำให้มองไกลได้ชัดเจนขึ้น แต่นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มอีกเลนส์เป็นระยะใกล้เพื่อให้การมองระยะใกล้ชัดเจนขึ้นอีกได้

เป็นเลนส์ที่มองได้ 3 ระยะ คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล เป็นเลนส์ที่ช่วยให้เรามองชัดขึ้นทั้ง 3 ระยะ ไม่ว่าเราจะมีค่าสายตาแบบไหน ก็สามารถสวมแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟได้ 

แว่นสายตาผู้สูงอายุ มีแบบไหน

แว่นสายตาผู้สูงอายุแบบไหน

ที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์

จากทั้งหมด 3 แบบที่กล่าวมาคงเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าแว่นสายตาผู้สูงอายุแบบไหนจะเป็นแบบที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

ซึ่งคำตอบก็ คือ แว่นเลนส์โปรเกรสซีฟนั่นเอง เนื่องจากเป็นแว่นที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมต่อความต้องการใช้การใช้งานหรือสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติของค่าสายตาได้อย่างครอบคลุม

นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ของเลนส์เข้าไปได้อีกมากมาย เช่น การเคลือบแสงสีฟ้า การเคลือบหลายชั้นหลายคุณสมบัติ การเคลือบคุณสมบัติเปลี่ยนสีอัตโนมัติ เป็นต้น

โดยแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 38 ปี ขึ้นไป จึงเป็นแว่นสายตาที่ตอบโจทย์ผู้ที่เป็นวัยกลางคนจนถึงสูงอายุอย่างแท้จริง

อายุเท่าไหร่จึงควรตัดแว่นสายตาผู้สูงอายุ

หรือแก้ปัญหาสายตาตามวัย

หากเราคำนึงถึงความจำกัดความด้านตัวเลขอายุของความสูงอายุ อาจเริ่มต้นที่อายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยเกษียณจากการทำงานของใครหลาย ๆ คน

แต่รู้หรือไม่ว่าด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงานของคนเราในปัจจุบันที่มีการใช้สายตาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากใช้ชีวิตด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่นานขึ้นและหนักขึ้น

เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ การทำกิจกรรมกลางแจ้ง การอ่านหนังสือ และอื่นๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพน้อยลงทำให้สุขภาพของดวงตายิ่งย่ำแย่หรือเสื่อมรวดเร็วตามไปด้วย เช่น ระยะเวลาการนอนหลับ หรือการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

ดังนั้นแล้วสายตาของเราอาจมีการเสื่อมลงตั้งแต่อายุ 40 ขึ้นไปก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นแว่นสายตาผู้สูงอายุจึงสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ท่านมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือเมื่อมีความเสื่อมหรือความผิดปกติของสายตาเกิดขึ้น

เพราะแท้จริงแล้วการสวมใส่แว่นสายตาสามารถใส่ได้ทุกช่วงวัย ไม่ขึ้นอยู่กับอายุนั่นเอง การที่มีการเรียกว่าแว่นสายตาผู้สูงอายุจึงเป็นเพียงปัญหาสายตาที่เกิดจากความเสื่อมตามวัยเท่านั้นเอง

แว่นสายตาผู้สูงอายุ แว่นโปรเกรสซีฟ

ข้อแนะนำถ้าท่านจะตัดแว่นสายตาผู้สูงอายุ

ข้อแนะนำสำหรับตัดแว่นสายตาผู้สูงอายุ ก่อนที่ท่านจะตัดแว่นสายตาสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและแนวทางในการไปตัดแว่นสายตาให้ได้แว่นที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการได้ ดังนี้

  • เช็คอาการทางสายตาของตนเองว่าสามารถมองเห็นในระยะต่าง ๆ ได้ชัดเจนหรือไม่
    หากมีอาการเพื่อความมั่นใจไปพบหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดและถูกต้องตามมาตรฐานด้านสายตา
  • ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเกี่ยวกับวิธีในการแก้ไขปัญหารวมถึงควรสวมแว่นสายตาแบบใด
  • ตัดแว่นสายตากับหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร

มาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าหมอสายตา หรือนักทัศนมาตร คือใคร ซึ่งหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยใช้วิธีการใช้แว่นในการรักษาเป็นหลัก เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านการเรียนและการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

จะเห็นได้ว่าแว่นสายตาผู้สูงอายุเป็นแว่นสายตาที่เรียกผู้ที่มีอายุมากขึ้นแล้วมีการเสื่อมหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับสายตา

ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มผู้สวมแว่นที่มีสัดส่วนมากทีเดียว และทยอยเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีช่วงอายุที่กว้างขึ้น จากความเสื่อมที่เร็วขึ้น และสังคมผู้สูงอายุ

ซึ่งหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการรับคำปรึกษา มาหาเราที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00น. ทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od