“การมองเห็นที่ดีนั้น” 

จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนคือ….

การตรวจสายตาที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงจากกระจกตาถึงจอรับภาพ

1. Refraction :

คือ การตรวจสายตาที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงจากกระจกตาถึงจอรับภาพ

การตรวจสายตาการทำงานของ 2 ตา

2. Binocular vision

คือ การตรวจการทำงานของ 2 ตา โดยเน้นที่กล้ามเนื้อตาและการรวมภาพเป็นหลัก

การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

3. Ocular health :

คือ การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

การตรวจสายตาของ ORRA จะเน้น 3 องค์ประกอบนี้เป็นหลัก โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที

เครื่องมือตรวจสายตาและเทคโนโลยีของ ORRA

ตรวจสายตาด้วย VR800 by Essilor

VR800 by Essilor

สำหรับตรวจสายตาอย่างละเอียด รวมไปถึงตรวจความสมดุลของตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา โดยเครื่องตรวจนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งละเอียดถึง 0.01D

ตรวจสายตาด้วย DNeye scanner by Rodenstock German

DNEye Scanner by Rodenstock German

ใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างตา ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อหาสาเหตุของการเกิดความผิดปกติในการมองเห็น และตรวจวัดความดันตา

ตรวจสายตาโดย Visu1000 by Zeiss

VISUFIT1000 by Zeiss

ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสำคัญมากในเลนส์โปรเกรสซีฟ และยังจำลองการใส่แว่นเพื่อการเลือกแว่นแบบไม่ต้องสัมผัส

ตรวจสายตา ด้วย Impressionist rodenstock

Impressionist by Rodenstock

ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสำคัญมากในเลนส์โปรเกรสซีฟ

ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วย Digital phoropter

Digital phoropter by Topcon Japan

สำหรับตรวจสายตาอย่างละเอียด รวมไปถึงตรวจความสมดุลของตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา

ตรวจสายตา และพารามิเตอร์ ด้วย Trueview i by HOYA

Trueview i by HOYA

ใช้สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสำคัญมากในเลนส์โปรเกรสซีฟ โดยสามารถสั่งเลนส์รุ่น TOP ของ HOYA ได้

ตรวจสายตาโดยใช้ oculus trial frame

OCULUS Universal Trial Frame UB 4

สำหรับใส่เลนส์เพื่อทดลองใช้งานจริง รุ่นนี้จะสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้ เหมาะสำหรับใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ

เลนส์โปรเกรสซีฟ ทดลองใส่

Trial Progressive lens

เรามีเลนส์โปรเกรสซีฟให้ทดลองทุกยี่ห้อทุกรุ่น ทุกค่าสายตาจริง

ORRA บริการตรวจสายตาอย่างละเอียด 7 ขั้นตอน

ตรวจสายตา โดยการซักประวัติ

1. การซักประวัติ (Patient History)

    นักทัศนมาตรจะซักถามประวัติการตัดแว่นสายตา และการใช้แว่น รวมไปถึงกิจกรรมหลักๆ ที่ใช้ประจำ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์กี่ชั่วโมงต่อวัน ขับรถ หรือเล่นกีฬาหรือไม่ เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการในการใช้แว่นเพราะข้อมูลทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟให้มีประสิทธิภาพอย่างมาก

ตรวจสายตาโดยคอมพิวเตอร์

2. ตรวจสายตาเบื้องต้นด้วย

Retinoscopy และ Automated refractometer

     ทั้ง 2 เครื่องนี้ท่านที่เคยตัดแว่นมาก่อนน่าจะคุ้นๆ มาบ้างแล้ว เพราะเป็นเครื่องสำหรับตรวจสายตาเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู้ขั้นตอนละเอียดนักทัศนมาตรจะตรวจเพื่อดูแนวโน้มของสายตาก่อนว่าไปในทางไหนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนละเอียด

ตรวจสายตาด้วย digital phoropter

3. ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วย

Digital phoropter

     นักทัศนมาตรจะตรวจหาความผิดปกติของสายตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติในการมองเห็น ด้วยเครื่อง Digital phoropter ที่มีความละเอียดสูงโดยมีขั้นตอนการตรวจดังนี้ :

 • ตรวจความสามารถในการมองเห็นของตาแต่ละข้าง ทั้งระยะไกลและใกล้ (Visual Acuity)
 • แยกแยะความผิดปกติของการมองเห็น ว่าเกิดจากปัญหาสายตาหรือสุขภาพตาด้วย Pinhole Test
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงเบื้องต้นด้วย Digital phoropter by Topcon และ  Digital phoropter by Essilor
 • ตรวจหาค่าสายตาสั้น-สายตายาว-สายตาเอียงอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการ Subjective Refraction
 • ตรวจหาค่าสายตายาวตามวัยในขณะมองใกล้ด้วย BCC (Addition)
ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น

4. การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น

(Ocular health)

     หากการมองเห็นอาจไม่สมบูรณ์ นักทัศนมาตรจะทำการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ด้วย  DNEye® Scanner by Rodenstock  ใช้เพื่อตรวจวัดสรีระของดวงตา เพื่อนำไปตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นดังนี้ 

 • แผนภูมิความโค้งกระจกตา ( Cornea Topography )
 • ความลึกของโพรง Anterior Chamber
 • อิทธิพลต่อค่าสายตาของเลนส์ตา
 • ความยาวลูกตา
 • วัดค่าความดันตา
ให้คำปรึกษาปัญหาสายตา และเลนส์โปรเกรสซีฟ

5. สรุปผล และ ให้คำแนะนำการรักษา

(Doctor consult)

   ในขั้นตอนนี้นักทัศนมาตรจะทำการสรุปผลตรวจและจำลองการใช้งานค่าสายตาในสภาวะจริงเพื่อความคมชัดและความสบายตาด้วย Magnon trial lens set พร้อมทั้งแนะนำเลนส์ที่เหมาะสม และงบประมาณ โดย

 • เลนส์สายตายาวธรรมดา ราคาเริ่มต้น 1,000฿
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเริ่มต้น 6,990฿
progressive vision lens

6. ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟ

(Trial progressive lens)

     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ คุณจะได้ลองเลนส์โปรเกรสซีฟจริงๆ ตามค่าสายตาของคุณที่ได้รับการตรวจสายตามาแล้วโดยนักทัศนมาตร 

    เรามีเลนส์ทุกแบรนด์ให้คุณได้ทดลองก่อนที่คุณจะซื้อ โดยเรามีห้องลองทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คุณได้ทดลองแบบสมจริงที่สุด

7. วัดจุดประกอบ
แว่นโปรเกรสซีฟ

  ในขั้นตอนนี้นักทัศนมาตรจะทำการวัดจุดประกอบต่างๆ ของแว่นโปรเกรสซีฟ และตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางตำแหน่งเลนส์ เพื่อให้การใช้งานของคุณสบายที่สุด 

    การวัดจุดประกอบ (fitting) และการวางตำแหน่งแว่นโปรเกรสซีฟ ที่ ORRA จะทำการวัด 2 ครั้งทั้งแบบ manual และแบบสามมิติโดยการใช้เครื่องมือสำหรับวัดจุดประกอบแว่นโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะ

“4 ขั้นตอน” ในการตัดแว่นโปรเกรสซีฟกับ ORRA

จองตรวจรับส่วนลด 1,000 บาท

บทสรุป :

    บริการตรวจสายตาของ ORRA จะเน้นองค์ประกอบของ “การมองเห็นที่ดี” เป็นหลัก ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที ตรวจด้วยเครื่องมือตรวจสายตาและเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน ดูแลทุกขั้นตอนโดยนักทัศนมาตรบริการตรวจสายตาของเราแบบเป็น 6 ขั้นตอน คือ

 1. การซักประวัติ (Patient History)
 2. ตรวจการทำงานของตาเบื้องต้น (Preliminary Evaluation)
 3. ตรวจสายตาเบื้องต้นด้วย Retinoscopy และ Automated refractometer
 4. ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วย Digital phoropter
 5. การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น (Ocular health)
 6. สรุปผล และ ให้คำแนะนำการรักษา (Doctor consult)

ORRA อยากจะทำให้ลูกค้าได้ใส่แว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุด ซึ่งแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง คือ นักทัศนมาตรต้องมีประสบการณ์, เครื่องมือต้องแม่นยำ และบริการหลังการขายต้องชัดเจนและจริงใจ