วิธีวัดสายตาของ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นอย่างไร

วัดสายตา

บทความนี้ ORRA ในฐานะที่เป็นหนึ่งในร้านตัดแว่นสายตา เราจึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวัดสายตาของเราว่าเราใช้วิธีการวัดสายตาด้วยวิธีการใดบ้าง ใครเป็นผู้วัดสายตาให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือใด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการตัดแว่นสายตา สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำก่อนการตัดแว่น คือ การวัดสายตา เพื่อนำค่าสายตาไปตัดแว่นให้ตรงกับค่าสายตาให้แว่นสายตาช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

แต่วิธีการวัดสายตาของแต่ละร้านตัดแว่นสายตาก็อาจมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงใช้คนหรือเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

ดังนั้นการเลือกร้านตัดแว่นตาสิ่งสำคัญหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ วิธีการวัดสายตาที่ต้องมีความแม่นยำเพื่อให้แว่นที่จะตัดออกมาตรงกับค่าสายตามากที่สุด ให้แว่นสายตาสามารถใช้งานได้จริง

โดยเฉพาะเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความซับซ้อนในการตรวจอย่างมาก

วัดสายตา ตัดแว่น

 ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ

วัดสายตาด้วยวิธีการใดบ้าง

ที่ ORRA เรามีวิธีการวัดสายตาหลากหลายวิธี โดยแต่ละวิธีจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถประเมินสายตาได้อย่างรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธีการดังนี้

 • Refraction หรือการตรวจการหักเหของแสงจากกระจกตาของจอรับภาพ 
 • Binocular vision หรือการตรวจการทำงานของตา ทั้งกล้ามเนื้อตา การรวมภาพ หรือการทำงานประสานกันของตา 2 ข้าง 
 • Ocular health หรือการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยอาการ

ทุกขั้นตอนดูแลโดยนักทัศนมาตร

ผู้ที่วัดสายตา

ให้กับลูกค้าที่ ORRA

ผู้ที่วัดสายตาให้กับลูกค้าทุกท่านที่ ORRA คือ นักทัศนมาตร หรือหมอสายตา ที่จบการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการมองเห็นของมนุษย์ และโครงสร้างของดวงตาเป็นอย่างดี

โดยที่ ORRA เรามีนักทัศนมาตรคอยให้บริการมากถึง 8 ท่าน มีประสบการณ์ตัดแว่นโปรเกรสซีฟมาแล้วกว่า 20,000 คู่ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ 

วัดสายตา วัดค่าพารามิเตอร์

เครื่องมือ

ที่ใช้วัดสายตาที่ ORRA 

เครื่องมือที่เราใช้ในการวัดสายตาให้กับลูกค้าทุกท่านมีอยู่หลากหลายเครื่อง เพื่อตรวจสายตาอย่างละเอียดเนื่องจากแต่ละเครื่องมีฟังก์ชั่นและความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 5 เครื่องดังนี้

 • Retinoscopy ใช้สำหรับตรวจสายตาเบื้องต้นเพื่อดูแนวโน้มในการตรวจสายตาโดยละเอียด
 • Automated refractometer ใช้ควบคู่กับเครื่อง Retinoscopy เพื่อตรวจสายตาเบื้องต้น
 • VR800 by Essilor ใช้สำหรับตรวจสายตาอย่างละเอียด โดยสามารถวัดค่าความละเอียดถึง 0.01 ไอออปเตอร์ หรือความเคลื่อนไหวของตา และความสมดุลของตาทั้ง 2 ข้าง 
 • DNEye Scanner by Rodenstock German ใช้ในการวัดความดันลูกตา ตรวจโครงสร้างของดวงตา รวมถึงตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยถึงความผิดปกติต่าง ๆ 
 • Digital phoropter by Topcon Japan ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับเครื่อง VR800 by Essilor
วัดสายตา เลนส์โปรเกรสซีฟ

ขั้นตอนในการวัดสายตา

ที่ ORRA มีอะไรบ้าง

การตรวจวัดสายตาของเรามีขั้นตอนหลัก ๆ ที่ไม่รวมกับกระบวนการในการทำการตัดแว่นโปรเกรสซีฟ จะมีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้

 • การซักประวัติ (Patient History) โดยนักทัศนมาตร เกี่ยวกับประวัติการใช้แว่นตา การใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สายตา รวมถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสายตาเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Retinoscopy และ Automated refractometer เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของค่าสายตา ก่อนตรวจโดยละเอียดด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อไป
 • ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่อง Digital phoropter เพื่อหาความผิดปกติของสายตาด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
 • การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ด้วยเครื่อง DNEye Scanner by Rodenstock German เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยและการให้คำแนะนำ
 • สรุปผลการตรวจสายตาและให้คำแนะนำในการตัดแว่นสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นต่อไป 

หลังจากที่วัดสายตาเป็นที่เรียบร้อย เรามีเลนส์ทดลองเพื่อให้ทดลองใช้งานก่อนตัดแว่นจริง ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการในการตัดแว่นต่อไป

จุดเด่น

ของการมาวัดสายตาที่ ORRA 

จากการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวัดสายตาทั้งหมดที่กล่าวมา เราจะขอสรุปให้ท่านเข้าใจได้ง่าย ๆ เกี่ยวกับจุดเด่นและความสำคัญว่าทำไมควรมาวัดสายตากับเรา 3 ข้อดังนี้

 • ด้านบุคลากร เรามีนักทัศนมาตรที่เพียงพอ ซึ่งนักทัศนมาตรทุกคนผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ORRA ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตัดแว่นมาแล้วมากกว่า 20,000 คู่
 • ด้านเครื่องมือ เราใช้เครื่องมือที่ใหม่ล่าสุด มีความแม่นยำและความละเอียดสูง เพื่อให้แว่นสายตาขของทุกท่านสามารถใช้งานได้จริง ยกระดับการมองเห็นของทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ด้านแฟชั่น เรามีกรอบแว่นหลากหลายแบรนด์ให้คุณเลือก พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ

ต้องการมาวัดสายตาที่ ORRA

ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากท่านต้องการมาวัดสายตากับเราที่ ORRA ท่านสามารถเข้ามาที่สาขาของเราได้ทั้ง 3 สาขา คือ

เราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00น. หรือติดต่อนัดวันและเวลาล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 062-651-2365 หรือที่ Line Official : @orra-od แจ้งวันและเวลากับเจ้าหน้าที่

โดยเราจะโทรยืนยันนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน พร้อมส่งข้อมูลการเตรียมตัวในการวัดสายตาให้กับท่าน เมื่อมาถึงท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และสามารถเข้ารับการวัดสายตาตามเวลาที่นัดหมายไว้ 

ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟ เราวัดสายตาอย่างครอบคลุมทุกด้านด้วยนักทัศนมาตรที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือเทคโนโลยีในการตรวจวัดสายตาที่ทันสมัย มีความแม่นยำจากค่าความละเอียดสูง นอกจากนั้นยังสามารถตัดแว่นสายตากับเราได้ทันทีหลังจากที่วัดสายตา ซึ่งเป็นแว่นตาที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้งานได้จริง 

หากต้องการปรึกษาเรื่องแว่นตาทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od