แนะนำวิธีเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า โดยการพิจารณาทุกองค์ประกอบของแว่น

เลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

หลายๆ ท่านอาจมีข้อกังวลเรื่องการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า หรือการซื้อการไปตัดแว่น ว่าจะเลือกอย่างไรให้เข้ากับใบหน้าของตนเอง

โดยมีหลายครั้งที่ต้องเลือกโดยไม่มั่นใจว่าเหมาะกับตนเองจริงหรือไม่ หรือมีบางครั้งที่ใช้ไปสักพักกลับรู้สึกว่าไม่เข้ากับใบหน้าของตนเองเท่าที่ควร

วันนี้ ORRA จึงพาทุกท่านมารู้จักแต่ละองค์ประกอบของแว่น และวิธีการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า จากแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้ท่านสามารถเลือกแว่นได้แว่นที่เหมาะกับใบหน้าอย่างแท้จริงและไม่เสียดายในภายหลัง

แว่นสำเร็จรูปและแว่นสั่งตัดคืออะไร? สิ่งแรกที่ควรรู้ในการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

สิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้ในการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า คือความแตกต่างของแว่นสำเร็จรูปกับแว่นสั่งตัดว่าต่างกันอย่างไร และประเภทของแว่น

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แว่นสำเร็จรูป และแว่นที่สั่งตัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แว่นสำเร็จรูป

คือ แว่นพร้อมใส่ที่ประกอบเลนส์กับกรอบแว่นเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีตัวเลือกพื้นฐานที่ตอบโจทย์ปัญหาทั่วๆ ไปปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น สายตาสั้น สายตายาว

ซึ่งท่านอาจสามารถเลือกซื้อได้จากการทดลองหลายๆ อันโดยไม่ต้องวัดค่าสายตา มีข้อดี คือ ราคาถูก แต่มีข้อเสีย คือ มักทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปวดตา ภาพไม่ชัด เมื่อยล้าเวลาใส่นาน ๆ เนื่องจากไม่ได้ทำตามค่าสายตาของแต่ละคนอย่างละเอียด และมักมีคุณภาพที่ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับแว่นแบบสั่งตัด

แว่นสั่งตัด

คือ แว่นที่สั่งตัดคนต่อคน จากการวัดค่าสายตาอย่างละเอียด และมีการประกอบแว่นตรงจุดกึ่งกลางตาดำของทั้งสองข้าง

เป็นแว่นที่ทำขึ้นเฉพาะแต่ละคนจึงเป็นแว่นที่เหมาะสมกับค่าสายตาของผู้สวมใส่แต่ละคน นอกจากนั้นยังมีเลนส์และกรอบแว่นให้เลือกหลากหลายแบบตามความต้องการอีกด้วย

แว่นสั่งตัด

การเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

พิจารณาจากอะไรเป็นหลัก

การเลือกแว่นให้เข้ากับหน้าของคนเรานั้น มักใช้การเลือกจากรูปทรงของแว่น สีของแว่น ความหนาบาง และอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับสีผิวหรือเค้าโครงใบหน้าของตนเอง

โดยจะพิจารณาจากรูปทรงของแว่นให้เข้ากับใบหน้าเป็นหลัก ๆ ซึ่งรูปทรงของแว่นและรูปทรงของใบหน้าก็มีหลากหลายรูปทรง และรูปทรงนั้นจะถูกออกแบบจากองค์ประกอบของแว่นที่ต้องเหมาะสมกัน

แว่นมีกี่องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ

การเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการออกแบบรูปทรงของแว่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของแว่น ซึ่งองค์ประกอบของแว่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

เลนส์แว่น

คือ วัสดุที่สามารถให้แสงผ่านได้ และมีผิวโค้งให้แสงนั้นหักเหแล้วเกิดการรวมแสงขึ้น เป็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าดวงตาของเราในขณะที่เราสวมใส่แว่น โดยมีวัสดุที่นำมาใช้ในการทำเลนส์แว่นตา 2 ประเภท หลัก คือ พลาสติก และกระจก ซึ่งแต่ละวัสดุก็จะถูกนำไปใช้ตัดแว่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

กรอบแว่น

คือ วัสดุที่อยู่รอบ ๆ เลนส์แว่นทั้งสองข้าง รวมถึงขาแว่นที่เราใช้วางระหว่างหูและศรีษะ โดยกรอบแว่นเองมีการทำมาจากหลากหลายวัสดุเช่นกัน โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ 2 วัสดุที่นิยมนำมาทำเป็นกรอบแว่น คือ พลาสติก และโลหะ

เลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

เลนส์แว่นและกรอบแว่นส่งผลต่อการออกแบบรูปทรงแว่นอย่างไร เพื่อเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

เลนส์แว่น และกรอบแว่น มีลักษณะที่หลากหลายซึ่งส่งผลต่อรูปทรงของแว่นได้ดังนี้

  • เลนส์แว่น ส่งผลต่อการออกแบบรูปทรงของแว่น จากการเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ คือ ต้องเป็นรูปทรงที่สามารถทำให้เลนส์ใช้งานได้จริง ผู้สวมใส่สามารถมองเห็นหรือมองผ่านเลนส์ได้อย่างเหมาะสม
  • กรอบแว่น ส่งผลต่อการออกแบบรูปทรงของแว่น โดยการคำนึงถึงความสะดวกสาย และความเหมาะสมกับการใช้งาน และความเข้ากันกับเลนส์ของแว่นอีกด้วย

รูปทรงของใบหน้ามีกี่รูปทรง อะไรบ้าง

ใบหน้าของคนเรามีหลากหลายลักษณะ การจะเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า ต้องรู้จักรูปทรงของใบหน้าโดยสามารถจัดหมวดหมู่ออกมาได้เป็น 4 รูปทรงหลัก ๆ ได้แก่

  • หน้ารูปทรงเหลี่ยม มีลักษณะที่เห็นกรามชัด คางมีขนาดความกว้างเท่า ๆ กับหน้าผาก
  • หน้ารูปทรงกลม จะมีสัดส่วนของใบหน้าเป็นทรงกลม สัดส่วนเท่ากันทั้งความกว้างความยาว ไม่มีมุมหน้า
  • หน้ารูปทรงเรียวยาว จะมีลักษณะความกว้างที่แคบตลอดทั้งใบหน้า
  • หน้ารูปทรงไข่ มีลักษณะเป็นวงรี มีคางแหลม และหน้าผากไม่กว้าง
ทรงกรอบแว่น

วิธีเลือกรูปทรงของแว่น

ในการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า

หลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าเรามีใบหน้ารูปทรงอะไร เราก็จะสามารถเลือกรูปทรงของแว่นให้เข้ากับใบหน้าของเราได้ โดยมีวิธีการในการ เลือกแว่นให้เข้ากับหน้า ดังนี้

หน้ารูปทรงเหลี่ยม

ควรเลือกกรอบแว่นสายตาผู้ชายทรงกลม หรือทรงรี จะช่วยทำให้ใบหน้าดูซอฟต์ลงได้ ควรเลี่ยงทรงสี่เหลี่ยม เพราะจะยิ่งทำให้ใบหน้าเห็นเป็นหลี่ยมชัดขึ้น

หน้ารูปทรงกลม

ควรเลือกกรอบแว่นทรงเหลี่ยมที่มีความกว้างเกินรูปตา อาจเป็นทรงแว่นที่เหมาะกับรูปหน้าแบบนี้คือทรงแว่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัสเพื่อช่วยลดความกลมของใบหน้า ควรเลี่ยงไม่ควรใส่แว่นทรงกลมเพราะจะทำให้ใบหน้ากลมมากยิ่งขึ้น

หน้ารูปทรงเรียวยาว

ควรเลือกกรอบแว่นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลมผสมกัน จะช่วยทำให้ใบหน้าดูสั้นลงและยังทำให้ช่วงด้านข้างของใบหน้าดูกว้างขึ้น หรือทรงแว่นที่มีความแหลมบริเวณหางตา เพื่อสร้างมิติให้ใบหน้ามีความกว้างมากขึ้น

หน้ารูปทรงไข่

สามารถเลือกกรอบแว่นได้หลายสไตล์ แต่กรอบแว่นที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ทรงที่มีความโค้งมน หรือไร้กรอบเพื่อเน้นให้เห็นสันกรามที่ชัดเจน

ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

อย่างไรก็ตามแม้การเลือกรูปทรงถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้เหมาะกับใบหน้าได้ แต่ยังมีอีกหลายองค์ประกอบ เช่น สี ความหนาบาง และอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถมีแว่นที่ทำให้เราดูดีได้

ซึ่งหากท่านต้องการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้า และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการรับคำปรึกษา มาหาเราที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00น. ทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od