เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ประกันค่าสายตา

การรับประกันค่าสายตา 

 • รับประกัน 90 วัน นับจากวันผลิตเลนส์  
 • เมื่อมีการเคลมจะต้องมีการ์ดเลนส์จากบริษัทนั้นๆ มาแสดงด้วยเท่านั้น
 • การรับประกันค่าสายตาจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ลูกค้าประสงค์เลือกค่าสายตาเอง หรือ ให้สั่งตัดตามใบแพทย์ หรือ ค่าสายตาที่ไม่ได้ผ่านการตรวจวัดจากที่ร้าน
ประกันเลนส์

การรับประกันเลนส์กรณีตัวเคลือบเลนส์ลอก

 • Essilor รับประกัน 1 ปี
 • Hoya VG รับประกัน 2 ปี
 • Nikon รับประกัน 1 ปี
 • Rodenstock รับประกัน 3 ปี
 • Zeiss รับประกัน 2 ปี
 • เมื่อมีการเคลมจะต้องมีการ์ดเลนส์จากบริษัทนั้นๆ  มาแสดงเท่านั้น
 • หากความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ อื่นๆ เช่น ทำตก เกิดรอยขนแมว โดนความร้อนหรือค่าสายตาเปลี่ยน ทาง ORRA ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
ประกันกรอบแว่นตา

การรับประกันกรอบแว่น

 • รับประกัน  365 วัน นับจากวันที่เริ่มรับประกัน
 • ประกันในกรณีที่กรอบแว่นเกิดความเสียหายขึ้นเอง เช่น กรอบแว่นลอก
 • หากความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ อื่นๆ เช่น ทำตก เกิดรอยขนแมว  ทาง ORRA ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
ประกัน lindberg

การรับประกันกรอบแว่น LINDBERG 

 • รับประกัน  1095 วัน นับจากวันที่เริ่มรับประกัน
 • ประกันในกรณีที่กรอบแว่นเกิดความเสียหายขึ้นเอง เช่น กรอบแว่นลอกจากการผลิต
 • หากความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ อื่นๆ เช่น ทำตก เกิดรอยขนแมว  ทาง ORRA ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

การบริการหลังการขายฟรี

 • บริการปรับแต่งแก้ไขทรงแว่น
 • บริการซ่อมบำรุงแว่น
 • บริการเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่พื้นฐานตลอดการใช้งาน ยกเว้น ic berlin จะมีค่าเปลี่ยนแป้นจมูก 250 บาท
 • บริการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่อง Ultrasonic