นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา คือใคร? ทำไมต้องตัดแว่นกับนักทัศนมาตร

นักทัศนมาตร

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา และระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นและการตรวจหาความผิดปกติของการมองเห็น ในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต “ Doctor of Optometry,O.D.” ( เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6ปี ) และมีใบประกอบวิชาชีพ ที่เรียกว่า หนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร

  นักทัศนมาตร ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อต่อหนังสืออนุญาติทุกๆ 2 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการตรวจสายตาที่ถูกต้องแม่นยำ รวมไปถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้ง

นักทัศนมาตร ทำหน้าที่อะไร

optometrist is

นักทัศนมาตร ทำหน้าที่ แก้ไขปัญหาสายตาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

 • คัดกรองและตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา อาทิ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
 • ตรวจวินิจฉัยระบบการมองเห็น
 • แก้ไขและป้องกันปัญหาสายตา และความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา
 • ให้ความรู้ในการดูแลสายตาอย่างถูกต้อง

  หากท่านกำลังมองหาร้านตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่มีนักทัศนมาตร ทางคลินิกออร่าเรามีบริการครบจบในที่เดียวเลยค่ะ

นักทัศนมาตร จักษุแพทย์ และช่างแว่น แตกต่างกันอย่างไร

ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น
 • นักทัศนมาตร (Optometrist) 

  หรือ หมอสายตา หน้าที่หลักคือ การตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น หรือการฝึกกล้ามเนื้อตา โดยใช้แว่นตาเป็นอุปกรณ์หลักในการรักษา

 • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

  หน้าที่หลักคือ การตรวจโรคและการรักษาโรคของดวงตา โดยรักษาด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรือการผ่าตัด

 • ช่างแว่น (Optician) 

  หน้าที่หลักคือ การตัดเลนส์เข้ากรอบแว่น หรือการฝนเลนส์ที่แม่นยำ

ทั้ง 3 อาชีพนี้มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลสุขภาพตาของประชาชน (Primary Health Care)

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์

นักทัศนมาตรในประเทศไทยถือกำเนิดตามข้อกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยประกาศของทรวงสาธารณะสุขในการให้การรับรองวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ที่เป็นศาสตร์มาจากต่างประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการนำโครงสร้างหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยอินเดียน่าพร้อมคณาจารย์บางส่วนมาร่วมก่อตั้งและพัฒนาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนมีทางเลือกในการได้รับบริการด้านสายตาและเป็นการสร้างมาตรฐานในการให้บริการทางสายตาที่ทัดเทียมนานาประเทศ 

ทัศนมาตรศาสตร์โดยการศึกษาของหลักสูตรมีระยะเวลา 6 ปี เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาดังนี้

 • ฟิสิกส์ทางแสง Geometrical and Ophthalmic Optics
 • กายวิภาคของมนุษย์เน้นโครงสร้างลูกตา Anatomy and Ocular Anatomy ศึกษาโดยการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่
 • สรีรวิทยาทางตา Ocular Physiology
 • Theoretical and Diagnosis of Optometry
 • Binocular vision and Ocular Motility
 • เลนส์แว่นตาและคอนแทคเลนส์ Ophthalmic lens; Glasses and Contact lenses
 • Ocular pharmacology
 • Ocular Therapy
 • Ocular diseases
 • Eye examination

นักทัศนมาตร สำคัญในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก 5.7 ล้านคนในปีพ.ศ. 2543 เป็น 11.8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2564 และผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องมีสายตาที่ดี ซึ่งต้องใช้บริการนักทัศนมาตร เพราะต้องมีการดูแลคัดกรองโรคตาเบื้องต้นร่วมด้วย

นอกจากนี้ประชากรในวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-55 ปี ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้สายตามาก ต้องการสายตาที่คมชัด และการป้องกันอันตรายต่อสายตาที่เหมาะสมและจำเป็นในประเทศไทย

คำว่าทัศนมาตรยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก เนื่องจากนักทัศนมาตรที่มีหนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร มีจำนวนไม่ถึง 500 คน (ปี 2565) ซึ่งนับว่าน้อยมากต่อจำนวนประชากร ทำให้ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับบริการจากนักทัศนมาตรที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่า ประชากร 6,000 – 10,000 คนจะต้องมีนักทัศนมาตรอย่างน้อย 1 คน ซึ่งในประเทศไทยจึงควรมีนักทัศนมาตรอย่างน้อยที่สุด 6,500 คน

ตรวจสายตาโดยคอมพิวเตอร์

    นักทัศนมาตร (Optometrist) มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของระบบการมองเห็น ด้วยวิธีการทางทัศนมาตรหรือใช้อุปกรณ์ เช่น แว่นตา เลนส์โปรเกรสซีฟ กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    โดยมีหลักการทำงานแบ่งเป็นระบบการมองเห็นประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบหักเหของแสง (Refraction) :

นักทัศนมาตรจะตรวจสายตาที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงจากกระจกตาถึงจอรับภาพ ตัวหักเหหลักๆในตาเราก็คือกระจกตาและเลนส์ตา คนปกติจะไม่มีค่าสายตา แต่ถ้าระบบนี้ผิดปกติก็จะทำให้เกิดปัญหาสายตาขึ้น นั่นก็คือปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ที่เรารู้จักเป็นอย่างดี

นักทัศนมาตรตรวจกล้ามเนื้อตา

2. ระบบกลไก (Motor) :

นักทัศนมาตรจะตรวจส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตา การปรับโฟกัส การสัมพันธ์กับการทำงานของตาทั้ง 2 ข้าง และการรวมภาพเป็นหลัก (binocular vision)

3.ระบบรับรู้ (Sensory) :

คือการรับรู้ตั้งแต่สัญญาณภาพที่เกิดขึ้นในจอตาส่งไปถึงกระบวนการทางสมอง ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงระบบการเห็นภาพ 3 มิติโดยนักทัศนมาตรจะตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น

ปรึกษาเรื่องสายตา

WHY? CHOOSE ORRA

ทำไม? ต้องเลือก ORRA

เลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเท่าไหร่

"ตัดแว่นที่ ORRA ต้องคุ้มค่า"

     เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการแบบ "FIRST CLASS SERVICE"  ที่เน้นความพอใจของคุณเป็นหลัก

แว่นโปรเกรสซีฟ

"ไม่ต้องกลัวเสียเงินฟรี"

     ORRA เน้นตัดแว่นโปรเกรสซีฟให้ตอบโจทย์การใช้งานและแก้ปัญหาของคุณตามที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้ใส่แว่นโปรเกรสซีฟที่ใช้งานได้จริง 100%

เลนส์โปรเกรสซีฟ ยี่ห้อ

"ORRA ใช้เครื่องมือตรวจเทคโนโลยีล่าสุด"

     ORRA พัฒนาทักษะในด้านของคน และเครื่องมืออยู่เสมอ เพื่อให้แว่นตาโปรเกรสซีฟแต่ละอันมีความแม่นยำและละเอียดที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีปัจจุบันจะทำได้

เลนส์โปรเกรสซีฟ เลือกกรอบแว่น

“กรอบแว่นตาของ ORRA ไม่ทำให้คุณดูแก่แน่นอน”

      ORRA มีกรอบแว่นตาให้เลือกมากกว่า 2,000 แบบ โดยเน้นที่การใช้งานและความสวยงามต้องสอดคล้องกัน อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาช่วยเลือกแว่นให้คุณ 

กว่า 70% ของลูกค้า ORRA เป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่มั่นใจและเชื่อใจใน ORRA บอกกันปากต่อปากจน ORRA เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

“4 ขั้นตอน” ในการตัดแว่นโปรเกรสซีฟกับ ORRA

จองตรวจรับส่วนลด 1,000 บาท

บทสรุป : 

นักทัศนมาตร หรือ หมอสายตา คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา และระบบการมองเห็นของมนุษย์ ทำหน้าที่ แก้ไขปัญหาสายตาแบบเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล โดยต้องผ่านหลักสูตร 6 ปี และมีหนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร

นักทัศนมาตรยังไม่ค่อยมีคนรู้จักในประเทศไทย เนื่องจากนักทัศนมาตรที่มีหนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร มีจำนวนไม่ถึง 500 คน (ปี 2565) ซึ่งนับว่าน้อยมากต่อจำนวนประชากร ทำให้ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับบริการจากนักทัศนมาตร

ORRA เป็นคลินิกแว่นตา และศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟแห่งแรกในไทย ที่ตรวจโดยนักทัศนมาตรทุกเคส และดูแลทุกขั้นตอนโดยนักทัศนมาตร

เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้ใส่แว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดซึ่งแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง คือ นักทัศนมาตรต้องมีประสบการณ์เครื่องมือต้องแม่นยำ และบริการหลังการขายต้องชัดเจนและจริงใจ

หากท่านกำลังมองหาร้านตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่มีนักทัศนมาตร ที่ ORRA มีบริการครบจบในที่เดียวค่ะ