แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ คืออะไร? จำเป็นไหมในชีวิตประจำวัน

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ คือแว่นที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เราต้องพบเจอเมื่อต้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

โดยปัจจุบันมีความต้องการแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีอัตราการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นในทุก ๆ วันจากการทำงาน การสันทนาการ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตก็ตาม

บทความนี้ ORRA จะพาไปรู้จักกับแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของแสงสีฟ้าต่อดวงตา ประโยชน์ของแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ และวิธีการเลือกแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุดกันค่ะ

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ แสงสีฟ้า

แสงสีฟ้า คืออะไร

ปกติแล้วแสงที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันจะมีอยู่ทั้งหมด 7 สี ได้แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีคราม สีเหลือง สีแสด สีแดง และแสงสีฟ้าหรือน้ำเงิน

โดยมีที่มาที่หลากหลาย เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

และปกติแล้วดวงตาของเราจะมีกลไกการป้องกันตัวเองจากแสงที่เป็นอันตรายอยู่แล้วโดยธรรมชาติ คือกระจกตา (cornea) ซึ่งจะกรองไม่ให้แสงที่เป็นอันตรายผ่านไปยังชั้นของจอประสาทตา (retina) ได้

อย่างไรก็ตามดวงตาของเราก็จะข้อจำกัดของการป้องกัน เนื่องจากแสงในแต่ละสีนั้นก็จะมีความยาวคลื่นและความสว่างที่แตกต่างกัน และแสงบางแสงจะมีพลังงานที่สูง (high-energy visible) เกินกว่าที่ดวงตาจะป้องกันได้หมด

โดยเฉพาะแสงสีฟ้า (Blue Light) ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 380-500 นาโนเมตร เป็นช่วงแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูง จึงสามารถทะลุผ่านกระจกตาและเลนส์ตาเข้าไปทำลายเซลล์รับแสงที่จอประสาทตาได้

แสงสีฟ้าส่งผลกระทบ

ต่อดวงตาอย่างไร

เมื่อดวงตาของเราได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณมาก ๆ และเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้มีการป้องกันก็อาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น

 • อาการตาแดง หรือเคืองตา
 • อาการตาล้า
 • อาการตามัว
 • อาการตาแห้ง
 • อาการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่เต็มอิ่ม
 • เยื่อชั้นในดวงตาเสื่อม
 • จอประสาทตาอาจเสื่อม
 • ปวดศีรษะ
 • เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
 • อาจเกิดภาวะซึมเศร้า เป็นต้น
แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ คืออะไร

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้อย่างไร

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแสงสีฟ้า คืออะไร และส่งผลร้ายต่อดวงตาของเราอย่างไร หากไม่ป้องกันให้ดี ดังนั้นแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

รวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเวลานานในชีวิตประจำวัน เนื่องจากแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่สะท้อนแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายออกไป และช่วยลดการฟุ้งกระเจิงของแสงจากหน้าจออุปกรณ์ดิจิทัล ลดการเพ่งหรือการใช้สายตาหนักที่เป็นต้นเหตุของของหลากหลายอาการ ด้วยการปรับเลนส์ให้เป็นสีเหลืองเมื่อเจอกับแสงสีฟ้าเพื่อลดความสว่างจากอุปกรณ์ดิจิทัลให้ลดลง

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

แบบมีค่าสายตาหรือไม่มีค่าสายตา

แตกต่างกันอย่างไร

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์หรือแว่นกรองแสงสีฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หลัก ๆ คือ แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์แบบที่มีค่าสายตาร่วมอยู่ด้วย และแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์แบบที่ไม่มีค่าสายตา โดยทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดดังนี้

 • แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์แบบที่มีค่าสายตา

จะเป็นแว่นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติของการป้องกันแสงสีฟ้าเข้าไปบนเลนส์ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและต้องการคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ด้วย

 • แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์แบบที่ไม่มีค่าสายตา

จะเป็นแว่นที่เป็นเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าโดยเฉพาะที่ไม่มีค่าสายตาร่วมอยู่ด้วย จะมีราคาที่ถูกกว่าแว่นที่มีค่าสายตา และเหมาะกับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านสายตา

ซึ่งแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ประเภท สามารถทำให้แว่นมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้าได้ 2 วิธีการ คือ การเคลือบเลนส์ให้มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้า และการย้อมสีเลนส์ให้สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้เช่นเดียวกัน

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

แบบเลนส์เคลือบเพื่อป้องกันแสงสีฟ้า

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ ใช้วิธีการเคลือบเลนส์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้าเข้าไป โดยสามารถแบ่งการเคลือบออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 • การเคลือบเลนส์กรองแสงหรือตัดแสงสีฟ้า (Blue Light block)

ที่เป็นการเคลือบสำหรับป้องกันแสงสีฟ้าโดยเฉพาะ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงมาก และยังสามารถกรองแสง UV ที่ระดับ 420 นาโนเมตรได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในที่ร่ม

 • การเคลือบเลนส์กรองแสงสีฟ้าแบบปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Blue Block Auto)

มีคุณสมบัติคล้ายกับเลนส์ Blue Light block แต่เพิ่มคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีเลนส์ให้มีความเข้มขึ้นเพื่อปกป้องแสง UV ได้ดีกว่าเมื่อออกแดด จึงเหมาะสมกับการใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

 • การเคลือบเลนส์แบบหลายชั้น (Multicoat)

เป็นการเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปหลายคุณสมบัติรวมถึงการป้องกันแสงสีฟ้า โดยคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย การลดแสงสะท้อนช่วยให้ภาพคมชัดขึ้น การลดการเกิดรอยขีดข่วน การลดการเกิดไอน้ำ และการป้องกันแสง UV

โดยเหมาะสำหรับแว่นสายตาที่ต้องอาศัยคุณภาพในการมองเห็น และจะมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันแสงสีฟ้าน้อยกว่า

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์ ราคา

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

แบบเลนส์ย้อมสีที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้

แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง ใช้วิธีการย้อมสีเลนส์ โดยใช้สีที่สามารถลดความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันแสงสีฟ้าได้

ซึ่งสีที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและนิยมนำมาใช้กันมีอยู่ 2 สี คือ สีส้ม และสีเหลือง ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันสูงถึง 94%

เนื่องจากแสงสีส้มและสีเหลืองมีความยาวคลื่นที่ยาวกว่าแสงสีฟ้า และมีความหนาแน่นน้อยกว่า จึงสามารถดูดซับแสงสีฟ้าและไม่ปล่อยให้ลอดผ่านไปถึงยังดวงตาของเราได้นั่นเอง

ซึ่งวิธีการนี้จะมีข้อดีคือสามารถใช้ได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง แต่มีข้อเสียคือจะไม่สามารถใช้ได้ในที่มืด หรือมีแสงน้อยได้

อยากมีแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์

ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากคุณกำลังต้องการมีแว่นที่มีคุณสมบัติในการกรองแสงคอมพิวเตอร์สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องดูว่าตอนนี้ใช้แว่นอยู่มั้ย และแว่นที่ใช้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง หลังจากนั้นค่อยทำการไปตัดแว่นหรือหาซื้อแว่นสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้า โดยเรามีข้อแนะนำเบื้องต้นให้ได้ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่มีใส่แว่นสายตาอยู่แล้ว

คุณสามารถสั่งตัดแว่นสายตาที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ เพื่อใช้ขณะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ และใช้แว่นสายตาที่มีอยู่สำหรับกิจกรรมทั่ว ๆ ไป 

สามารถทำได้ทั้งเลนส์ธรรมดา และเลนส์​โปรเกรสซีฟ

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมแว่นตา

คุณสามารถตัดหรือซื้อแว่นที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าได้ ซึ่งอาจตัดแว่นแบบมีค่าสายตาด้วยก็ได้ เพื่อเพิ่มความคมชัดในการมองมากยิ่งขึ้น แม้ค่าสายตาจะสั้น ยาว หรือเอียงเพียงเล็กน้อยก็ตาม

โดยมีสิ่งที่คุณต้องพิจารณาในการเลือกแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์มีอยู่หลากหลาย เช่น คุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้าว่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับใดจึงจะเหมาะสม เลนส์ควรเป็นแบบมีค่าสายตาหรือไม่มีค่าสายตา

วิธีการในการได้มาซึ่งคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้า กรอบแว่นควรเป็นแบบไหน ราคาควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ แบรนด์ของเลนส์ และแบรนด์ของกรอบแว่น เป็นต้น 

ปรึกษาเรื่องสายตา

บทสรุป : 

ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องคุณภาพของวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตนี้เอง ทำให้สามารถผลิตกรอบแว่นสายตาให้มีความบางและทนทาน แต่ยืดหยุ่น จนปัจจุบันได้กลายเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปี

ซึ่งหากท่านต้องการตัดแว่นสายตาโดยใช้กรอบ แว่นสายตา ic berlin มาที่ ORRA ทั้ง 2 สาขา เรามีกรอบ แว่นสายตา ic berlin ให้เลือกหลากหลายรุ่น เพื่อให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้

หรือหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการรับคำปรึกษา มาหาเราที่ ORRA ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00น. ทักเราที่นี่ค่ะ LINE:@orra-od